Börja arbeta som takläggare 

Är du intresserad av bygg, trivs utomhus och inte är rädd för höjder kan yrket som takläggare vara något för dig. Dessutom kan det vara värt att utbilda sig som takläggare eftersom det är ett så kallat attraktivt yrke, vilket innebär att det är relativt enkelt att få jobb som takläggare efter att du fullföljt din utbildning. I den här artikeln kommer du att få veta mer om hur du kan gå tillväga för att börja arbeta som takläggare. 

 

Vad gör en takläggare? 

Innan vi berättar lite om dina valmöjligheter när det kommer till utbildningen kan det vara intressant att veta vad en takläggare egentligen gör på sin arbetstid. En takläggare kan också kallas för takmontör och vad en takläggare gör avslöjas till stora delar i yrkestiteln. Kort sagt kan man säga att en takläggare jobbar med att montera och lägga tak. Arbetsplatsen  för en takläggare varierar ständigt men det alla arbetsplatser har gemensamt är att det sker utomhus, på höjden och på en byggnad eller ett hus som är i behov av ett nytt tak. En takläggare ingår oftast i ett större arbetslag men arbetet i sig är individuellt. Förutom att en takläggare jobbar med att lägga själva taket ingår det även att  se till att takets underlag är bra vilket innebär läggning av isolering och liknande. 

Renovera tak och fasad med hantverkare

Utbilda dig till takläggare 

För att du ska kunna börja arbeta som takläggare är det bra om du har en utbildning. Det kan du redan på gymnasiet få genom att gå byggprogrammet med inriktningen husbyggnad. Det finns också en hel del vuxenutbildningar du kan gå som ger dig motsvarande kunskaper på Komvux. När du går en utbildning inom takläggning får du lära dig allt om de tekniker som används för att lägga tak och vilka material som används. En annan stor och viktig del av utbildningen är säkerheten eftersom att takläggning är ett riskfullt jobb. 

 

Förutom att du kan gå en utbildning så är det också vanligt att man går som lärling på en byggarbetsplats. Vanligtvis brukar lärlingsperioden vara i ungefär två år. För att få ett yrkesbevis inom takläggning krävs det att du har en utbildning, har gått lärling under en viss tid och att du har ungefär 3300 timmars praktiskt arbete vilket oftast ingår under utbildningen. Med andra ord kan en utbildning inom takläggning både vara teoretisk och praktisk. 

 

Börja arbeta som takläggare 

När du har gått klart din utbildning och fått ditt yrkesbevis är det i regel lätt att få jobb. Många som börjar som lärling på ett byggföretag får senare jobb där. Men ibland kan det krävas att du söker jobb som takläggare. För att hitta ett jobb som takläggare kan du använda dig av dina kontakter och söka lediga platser som är utannonserade. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *