Vad du får göra själv med el 

Att olagligt utföra elinstallationsarbete som obehörig privatperson är olagligt och straffbart, anlita istället https://xn--elektrikerngteborg-o3b.se/. Därför ska du aldrig chansa när det kommer till din el utan alltid ta hjälp av en behörig elektriker om du känner dig osäker på om du får utföra ett elarbete eller inte. Med det sagt finns det vissa saker du får göra själv med elen i din bostad. Det vore ganska opraktiskt att behöva anlita en elektriker för att koppla in en ny elapparat eller dra upp säkringen om den löser ut. Du får alltså utföra vissa typer av eljobb själv förutsatt att du vet hur du ska gå tillväga. 

Försiktighet är nyckeln 

Försiktighet ska alltid vara prio 1 när du hanterat el, oavsett vad du ska göra. El är rent av livsfarligt. Trots att våra bostäder är utrustade med säkerhetsåtgärder och att elen idag är betydligt mycket säkrare än för 50 år sedan medför det alltid en risk att hantera el. Fel hanterating av el kan leda till skador och farliga bränder. Det kluriga med el är att en elbrand inte alltid upptäcks på en god. Gnistor kan uppkomma där det inte syns så tydligt och börjar det brinna mitt i natten kan situationen bli väldigt farligt. Med det sagt ska du absolut inte hantera el utöver vad din kunskap klarar av utan hellre anlita elektriker onsala. Trots att du får utföra vissa enklare elarbeten själv får du inte göra något själv om du inte har kunskapen som krävs för att utföra jobbet på ett säkert sätt. Även om arbetet är enkelt ska du anlita en behörig elektriker om du inte läst på och vet hur du ska gå tillväga för att utföra jobbet. 

Dessa elarbeten får du göra själv 

  • Du får byta ut en proppsäkringen om den gått sönder och fälla tillbaka en automatsäkring som löst ut. Det behöver du göra om du får strömavbrott eller dina elledningar blir överbelastade. 
  • Du får byta ut glödlampor, kom bara ihåg att kontrollera vilken lampa som passar för armaturen. 
  • Du får byta ut armaturer till lampor. 
  • Du får montera stickproppar, sladdströmbrytare och skarvsladdar. Tänk på att inte sätta många grenuttag i varandra då ledningen kan bli överbelastad och säkringen kan gå. 
  • Du får byta ut och reparera delar som gått sönder i apparatsladdar och skarvsladdar. 
  • Du får byta ut strömbrytare förutsatt att den är högst 16 A och har en separat dosa eller kapsling. 
  • Du får byta ut vägguttag förutsatt att den är högsta 16 A och har en separat dosa eller kapsling. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *