Elinstallationer du får göra själv 

Om du planerar att installera el i ditt hem kan det vara frestande att fixa jobbet själv och spara en del pengar. Då är det viktigt att komma ihåg att vissa typer av elinstallationer är olagliga att utföra på egen hand och kräver en behörig elektriker. Med det sagt finns det vissa enklare elinstallationer du får göra själv i din bostad, förutsatt att du vet hur det ska göras. 

Vad räknas som elinstallationsarbete? 

Elinstallationsarbete innefattar enligt elsäkerhetslagen att: 

 • Koppla ifrån en elektrisk produkt från en elanläggning som är fast ansluten 
 • Ändra, utföra eller reparera en elanläggning 
 • Att fast installera elektrisk produkt till elanläggning 

Generellt sett får du som privatperson göra vissa enklare elinstallationer själv, om du vet hur arbetet ska utföras det vill säga – läs mer här. Om du ska ändra något i fastighetens fasta installationer måste du alltid ta hjälp av ett elinstallationsföretag. Om du inte vet om du får utföra en viss typ av elarbete är det bäst att anlita en fackman för att vara på den säkra sidan. 

Arbeten du får göra själv 

 • Du får byta lamphållare och glödlampor 
 • Du får byta ut proppsäkringar och återställa automatsäkringar 
 • Du får laga och byta ut delar i apparatsladdar och skarvsladdar om de är trasiga 
 • Du får byta ut vägguttag och strömbrytare på högt 16 ampere 

Arbeten du inte får göra själv 

 • Byta ojordat uttag mot jordat uttag 
 • Förändra något i fasta installationer 
 • Installera värmekabel och golvvärme, (230 V) 
 • Lägga ner kabel i marken 

Får man byta ut/installera en dimmer? 

En dimmer låter dig reglera ljusstyrkan på en lampa och är populära i både sovrum och badrum. Eftersom en dimmer är en elkopplare som är fast installerad får du som privatperson inte utföra installationen själv. Du måste alltså ta hjälp av en elektriker för att arbetet ska utföras säkert och korrekt. Gällande byte av dimmer ser det lite annorlunda ut. Om du har en dimmer som redan är installerad och inkopplad får du byta ut den på egen hand, eftersom ingen “installation” krävs. Detta förutsätter dock att dimmern inte är över 400 V och 16 Ampere. Den inkopplade dimmern måste dessutom ha sin egna dosa eller koppling. 

Får man koppla in/byta en strömbrytare? 

Precis som i exempelvis med dimmern är strömbrytare också en fast installation, vilket innebär att en behörig elektriker måste anlitas för att koppla in den. Vissa elinstallationer får du byta ut själv om de redan är installerade. Samma regler gäller som för dimmern och arbetet måste utföras med försiktighet och eftertanke. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *