Varför är ett testamente bra att ha?

I dag är det inte alls ovanligt att man ser reklam för testamenten. Det är vanligt att tänka att man inte behöver skapa ett sådant förrän man blir äldre men sanningen är att man egentligen inte blir för ung för att ha ett testamente. Men varför är det bra att ha ett?

Inga frågetecken kring begravningen

I sitt testamente kan man bland annat skriva ner hur man vill ha sin begravning. För efterlevande kan det vara tufft nog att ha förlorat en nära anhörig och om det då finns klara instruktioner för hur begravningen ska se ut blir den betydligt enklare att ordna utan att man som anhörig behöver göra speciellt mycket arbete eller fundera över hur den avlidne velat ha det.

Klarhet för efterlevande

När det gäller testamentet står det också klart vem eller vilka efterlevande som ska få vilka saker, pengar eller byggnader. På så sätt blir inget oklart och de efterlevande kan inte bråka om sakerna. Testamentet är skrivet och det ska gälla, här kan du få hjälp med detta. Om någon sedan vill ge bort en sak till någon annan går det bra, men ett barn kan inte kräva att få saker som ett annat barn tillskrivits i testamentet.

Den avlidne får sin önskan igenom

När man skriver sitt testamente och det finns bevarat för eftervärlden vet man också att man får sin vilja igenom även om man är avliden. De personer man skrivit in i testamentet får de saker de ska ha och ingen annan kan komma och begära saker. Om det finns stridigheter inom familjen kan det vara extra skönt att kunna skriva ner exakt hur allt ska vara när man har gått bort.

Även för efterlevande kan det kännas med rofyllt att det blir som den avlidne verkligen har velat. Det kan annars vara svårt att ha koll på vilka saker som ska sparas, kastas och om det är några speciella ägodelar eller pengar som den avlidne velat avsätta till speciella ändamål.

En trygghet för en själv och för samlevande

Testamentet blir också en trygghet att vila på. Man behöver själv inte oroa sig för vad som ska hända, och över hur begravningen kommer att se ut när man avlider utan man har redan skrivit ner allt. Man behöver inte heller tala om för alla hur man har delat upp sina tillgångar utan det syns senare i testamentet.

Om man är sambo eller gift kan också testamentet vara en stor trygghet för den efterlevande. Då blir det inga frågetecken kring bostad, möbler, ekonomi eller liknande utan man kan ta sig tid att sörja utan att oroa sig för allt däromkring.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *