Vad kostar det att anlita en begravningsbyrå?

När en anhörig går bort är det vanligt att vilja ta hjälp av en begravningsbyrå. En begravningsbyrå är ingenting som ingår i den allmänna kyrko- eller begravningsavgiften och därför är det således ett företag som du får hitta och bekosta på egen hand. Inför en begravning är det många uppgifter som måste utföras och det är inte alltid lätt att klara detta på egen hand, speciellt inte under en period som är känslomässigt svår.

En begravningsbyrå kan hjälpa dig med alla förberedelser och uppgifter som behöver utföras inför en begravning, men hur tar byrån betalt och vad kommer det att kosta? Hur betalningen sker kan variera väldigt kraftigt beroende på vilken byrå som du väljer att använda dig av. Det vanligaste är att man använder sig av provision för de tjänster som begravningsbyrån har förmedlat. Man brukar säga att en begravning i genomsnitt hamnar på cirka 25.000 kronor, men valet av byrå och valet av tjänster kommer naturligtvis att vara avgörande för hur mycket det slutgiltiga beloppet blir.

Begär in offerter

Idag är många redan medvetna om vikten att jämföra företag innan man väljer en tjänst, t.ex. i samband med att man ska anlita en hantverkare. Det är minst lika viktigt att jämföra offerter när du ska anlita en begravningsbyrå. Innan du väljer vilka byråer som är intressanta kan det vara en god idé att läsa recensioner och omdömen från tidigare kunder. Det är viktigt att du känner att du har valt en byrå som du kan lita på och som är lyhörd för era och den avlidnes önskemål.

Kyrkoavgift och begravningsavgift

I Sverige betalar alla människor till den allmänna begravningsavgiften, men kyrkoavgift är något som man själv kan välja om man vill betala eller inte. Om den avlidne har betalat båda avgifterna kommer kostnaderna att bli lägre, just för att du som anhörig redan kan få hjälp med en hel del. I kyrkoavgifter ingår till exempelvis en präst från Svenska kyrkan, bärare av kistan och kyrkomusiker på kyrkogården och/eller i kyrkan.

Tjänster hos begravningsbyrån

Även om kyrkoavgiften och begravningsavgiften kan vara en bra grund så finns det många andra saker som en begravningsbyrå kan hjälpa dig med. Du kommer till exempelvis att kunna beställa tjänster som nedläggning av kista, omhändertagande av den avlidne, kistor och urnor, sång och musik, gravsten och blommor, dödsannons och mycket mer. Ju fler tjänster som du behöver, desto dyrare kommer kostnaden också att bli. Det kan dock vara en utgift som är värd varje krona om du känner att det är svårt, eller kanske till och med omöjligt, att ta hand om de praktiska sakerna på egen hand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *