Vad gör en elektriker?

En elektriker kan ha många strängar på sin lyra. Det finns de elektriker som mestadels arbetar med att reparera och underhålla redan befintliga elverk. Dessa elektriker kallas serviceelektriker och är kanske de som flest tänker på när man tänker på elektriker. Det är dessa personer som fixar tillbaka elen efter ett strömavbrott till exempel. Utöver att reparera och underhålla så är det en vanlig arbetsuppgift för en elektriker att vara med vid byggnationer.

Elektriker är med från start

Redan från start på nya byggen måste det finnas en elektriker med i planeringen. Hen ska vara med vid planeringen för att se till att det görs ordentligt med plats och att elen kan dras på ett säkert sätt. Det gäller både vid professionella byggen och mer privata husbyggen. Oavsett hur händig du är och hur mycket du har tänkt att bygga själv på ditt nya hus så är att dra elen något som måste göras av en certifierad elektriker från https://elektrikeristockholmslän.se/. Det är inte ens lagligt att dra elen själv och dessutom kan du ju få avdrag för elarbete i huddinge. Detta beror på att om elen dras fel så kan det medföra stora risker i form av bränder eller elstötar. Väljer du ändå att dra elen själv så kommer inte försäkringen att gälla och det kommer att bli svårt att sälja vidare huset. Så det är ingen bra idé.

Gymnasiet är den vanligaste utbildningen

Den absolut vanligaste utbildningen för en elektriker är att gå elprogrammet på gymnasiet. Det är både ett teoretiskt och praktiskt program som varvar praktik med studier i skolbänken. Efter fullgjort gymnasium så följs vanligtvis en period av att jobba som lärling då den framtida elektrikern går bredvid andra elektriker för att lära sig. Det är en blandning av arbete och studier och är således betalt men inte fullbetalt som en elektriker med erfarenhet. När lärlingsperioden är över så kan elektrikern titulera sig som certifierad elektriker och har all befogenhet att dra el i nya byggnader. Det går också att läsa till elektriker på komvux, vilket kan vara en bra väg för många som inte valde elprogrammet på gymnasiet men ändå vill arbeta om elektriker.

En genomsnittlig lön för en elektriker ligger någonstans på 32.500 kronor i månaden, vilket är lite över den genomsnittliga lönen i Sverige i helhet. Elektriker är ett av Sveriges minst jämställda yrken då endast 2 procent av elektrikerna i Sverige är kvinnor. Därför efterfrågas i hög grad kvinnor på arbetsmarknaden för att kunna jämna ut klyftorna något. Framtidsutsikterna för en elektriker är goda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *