Hur det är att arbeta med rör 

Att arbeta med rör som rörmokare innebär att man arbetar med många olika uppgifter. Många tror att rörmokare endast arbetar med att dra rör, medan det i själva fallet handlar om betydligt mycket mer än så. Rörmokare är faktiskt ett yrke som har många möjligheter och möjliggör för väldigt varierande arbetsdagar. 

Vanliga arbetsuppgifter 

Vilka arbetsuppgifter du som en rörmokare i stockholm har beror självfallet på vad för företag du arbetar för, eller om du är egenföretagare. Det finns utrymme för både personer som är skickliga i hantverket likväl de som gillar problemlösning. Några vanliga arbetsuppgifter är följande:  

  • Planering och projektering. Som rörmokare är det inte bara att koppla ihop ett gäng rör, det handlar om mer än så. Det kräver dimensionering och planering för att helheten ska gå ihop och fungera som den ska. Att arbeta som rörmokare kräver därför en känsla för planering och struktur, då detta är en stor del av arbetet. 
  • Installation av anläggningar. Rörmokare arbetar ofta på olika typer av byggen med att installera rör i nybyggda hus, tillbyggnader och ombyggnader. Det kan även handla om att bygga ut, justera och utöka befintliga system gällande värme, avlopp och färskvatten. Denna arbetsuppgift kan se väldigt olika ut beroende på vilken typ av byggnad det handlar om och vad exakt som ska göras. 
  • Reparationer. Rörmokare arbetar mycket med att reparera avlopp och vattenledningar när något brister och går sönder. Rörmokare rycker ofta ut på akuta ärenden när ett rör spricker och vatten sprutar överallt eller när avloppet läcker. Dessa situationer kan lätt bli akuta och då krävs det att ringa in en rörmokare. 
  • Avloppsspolning. Framförallt för äldre fastigheter är det vanligt förekommande att arbeta med förebyggande åtgärder för sina avlopp och ledningar. Det kan bland annat handla om avloppsspolning som är en vanligt åtgärd för att skölja rent rören. Syftet med att spola igenom avloppet är för att slippa få stopp i avloppet och att de blir igentäppta av smuts. 
  • Byte och installation av vitvaror är vanliga arbetsuppgifter för rörmokare. Det kan bland annat handla om att byta en diskmaskin eller tvättmaskin, som i vissa fall kan kräva viss fackkunskap. Det kan även handla om att byta blandare eller genomföra liknande åtgärder som kräver expertkunskap. 
  • Byte och installation av värmepannor. Detta arbete kräver att många rör ska dras, vilket kräver expertisen som en professionell rörmokare sitter på. 
  • Felsökning är en av de lite svårare uppgifterna som rörmokare arbetar med. Felsökning kan vara aktuellt att göra om något inte står rätt till med rörinstallationen. Framförallt om det handlar om större och mer komplexa rörinstallationer kan denna arbetsuppgift vara tämligen komplicerad och invecklad. Många rörmokare gillar denna del av yrket eftersom det handlar om problemlösning, vilket kan vara en härlig omväxling i jämförelse med övriga arbetsuppgifter. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *