Så sköter du olika autoklaver 

En autoklav är en slags steriliseringsmaskin som används för att sterilisera olika instrument. Det kan till exempel röra sig om pincetter eller skalpeller som används vid operationer. Det är väldigt viktigt att de som ska använda en autoklav är på det klara med hur den ska skötas. Den ska kontrolleras dagligen och rengörs grundligt med jämna mellanrum. Det är ledningens ansvar att se till att den verkligen sköts som den ska. 

 

Det är viktigt att du gör dagliga kontroller 

En autoklav ska kontrolleras dagligen. Du bör köra ett program med ånga utan några verktyg i. Det brukar finnas ett program som är avsett för just detta. Detta program körs för att säkerställa att maskinen verkligen kan producera ånga som den ska. Du ska dessutom anteckna samtidigt som detta program körs och signera med din namnteckning. Om någonting skulle vara fel med autoklaven är det viktigt att det rapporteras direkt. Du får inte under några omständigheter försöka sterilisera instrument i en maskin som inte fungerar till 100 %. 

 

Gör även veckovisa kontroller 

Du måste även kontrollera att maskinen inte läcker minst en gång i veckan. Det finns i så fall ett program för detta på maskinen. Du bör även kontrollera temperatur och tryck en gång i veckan. Det ska stämma med den lista du får av din tillverkare. Det är viktigt att kolla pris på autoklaven och att den inte läcker ånga någonstans. Om det läcker in finns det risk att maskinen inte steriliserar som den ska. 

Du bör även passa på att städa autoklaven en gång i veckan. Du kommer få rekommendationer  från din återförsäljare gällande vilket rengöringsmedel som ska användas. Det viktiga är att du använder ett mild rengöringsmedel som är avsett för detta. Se till att torka bort allt rengöringsmedel med en torr trasa innan du steriliserar igen. Ibland kan det även vara aktuellt med en polering. Detta är dock inget du kan göra själv utan det måste ske av någon med relevant utbildning. 

 

Maskinen ska in på service en gång om året 

Något annat som inte får glömmas bort är att maskinen ska på service och kontrolleras en gång om året. Då ska den även kalibreras och utvärderas. Om du har en lite äldre modeller tillkommer även ytterligare krav. Din tillverkare kan upplysa dig om dessa. Det är viktigt att allt detta följs så din maskin håller sig så länge som möjligt. Det är också viktigt för att säkerställa att den verkligen steriliserar så som den ska. Om du jobbar inom sjukvården eller något annat liknande yrke får du inte äventyra med dina kunder eller patienters hälsa på något sätt. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *